Archive for the 'Politiikka' CategoryAsumisen sietämätön kalleus

Kirkkonummella asutaan luonnon lähellä tai taajamassa. Kummassakin tapauksessa asumisen hinta on korkea ja kaiken lisäksi se on vuosien ajan kivunnut kohti kipurajoja. Keskituloisillakin on jo vaikeuksia asumisen kustannusten kanssa. Kirkkonummella asiasta ollaan tietoisia, mutta edelleenkin politiikkaa tunnutaan tehtävän rakennuttajien ja oman  mielen mukaisesti. Ei kuntalaisten tarpeiden.

Kirkkonummi tarvitsee ehdottomasti monipuolista ja erihintaista asumista. Keneltäkään ei ole pois, jos jollakin on varaa asua suureellisesti. Mutta samaan aikaan pienipalkkaisten tulisi myös kyetä asumaan omalla palkallaan. Kirkkonummella tätä ei olla otettu riittävän vakavasti. Juhlapuheissa ja ohjelmissa halutaan luoda hyvä kuva. Kunnanhallituksen päätökset estävät kuitenkin juhlapuheiden toteutumisen. Viimeisenä esimerkkinä on VVO:n vuokratalojen rakentamisen torppaaminen.

Kirkkonummella ollaankin jämähdetty omiin asemiin.  Kirkkonummen ympärille on rakentunut muuri, jota on vaikea ylittää ellei ole vähintäänkin keskituloinen. Omassa visiossani asia on toisin. Ihmisiä on monenlaisia ja ihmiset voivat asua monenmuotoisesti.

Myönnän, että edustan ideaalimaailmaa. Olen viettänyt nuoruuteni Tapiolassa, joka oli kaavoitukseltaan juuri sitä. Erilaista arvostava. Samalla kadulla sijaitsevat hulppeat omakotitalot ja tavalliset vuokrakaksiot. Kirkkonummella ei uskota tämän olevan mahdollista. Ei kai se olekaan, jos asukkaat eristetään toisistaan ja osoitteilla kyetään näyttämään kullekin oma yhteiskunnallinen lokeronsa.

Totuus on kuitenkin se, että Kirkkonummella on paljon työtä, joka ei ole huippupalkattua. Meille olisi myös mahdollista niitä töitä tulla enemmänkin, jos uskaltaisimme nähdä mahdollisuuksia myös muuallakin kuin omassa asunnossa asumisessa.

Rivitalot, omakotitalot ja kerrostalot eivät ole toistensa tiellä, jos kaikki suunnitellaan järkevästi eikä vain paineta jarrua. Viimeisten vuosien jarrujen painallus voisi jo päättyä edullisemman asumisen vuoksi. Toivonkin päättäjiltä avarakatseisuutta ja uskallusta tehdä päätöksiä, joista tulevaisuuden hyödyt ovat nähtävillä. Rajojen sulkeminen estää Kirkkonummen kehityksen. Kaiken lisäksi se käy kaikkien kukkarolle kalliiksi.

Mainokset

Miksi kunta ei voi kilpailuttaa kuntalaisen puolesta?

Perusturvalautakunta kilpailutti rintasyövän seulontatutkimukset vuonna 2011.  Silloin lähdettiin ajatuksesta, että mukana ovat kahdeksan ikäluokkaa sekä mahdollisuus kahteen itsemaksavaan ikäluokkaan. Lainsäädäntö on kuitenkin muuttumassa ja vuonna 2015 kaikki ikäluokat ovat mukana seulonnassa. Kirkkonummi pyysi tarjouksessaan myös hintaa heille, jotka eivät kuulu näihin ikäluokkiin, mutta jotka haluavat itse maksaa tutkimuksensa. Näin hinta saatiin heillekin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on kuitenkin linjannut, että kunta ei voi kilpailuuttaa itsemaksavien hintoja, koska kaiken tulee olla asiakkaille ilmaisia. Näin ollen perusturvalautakunta joutuu muuttamaan linjaustaan. En ymmärrä, miksi kunta ei voi kilpailuttaa palveluita niiden puolesta, jotka eivät kuulu lakisääteisiin ikäluokkiin? Voi toki olla niin, että minun ymmärrykseni ei asiassa riitä. Mutta ihmettelen kuitenkin ylemmän viranomaisen toimintaa.

Asia on tänään perusturvalautakunnan listalla ja katsotaan voidaanko asiaan löytää jonkinlaista kiertotietä.

Omaishoitajille

Tänään Helsingin Sanomissa oli koskettava omaishoitajan kirjoitus. Hän kirjoitti, kuinka ennen niin rakastettava puoliso oli muuttunut Alzheimerin myötä aivan eri henkilöksi. Kuinka omaishoitajana työskentely vie voimat ja kuinka paljon se tuottaa mielipahaa. Omaishoitajan rooli oli hänelle raskas kantaa.

Kirkkonummella on tavoiteltu asumista ja elämistä kotona niin kauan kuin voimat riittävät. Tuon kirjoituksen myötä ajattelin, että ehkä voimat voivat loppua myös puolisolta. Olen niitä viestejä kuullut aiemmin. Omaishoitajien yhdistys on sitä viestiä tuonut päättäjille. Mutta minusta tuntuu kuin se olisi vaiennut jollain tavoin. Asiat ja vaikeudet tuskin ovat helpottaneet.

Kirkkonummella tulee vahvistaa kotiin tuotettavia palveluita juhlapuheiden sijaan käytännön teoin. Se tulee kuitenkin tapahtua asiakkaan ehdoilla. Väkisin ei voi palveluita tuputtaa. Jokaisella on omissa asioissaan vapaus päättää tarpeistaan ja kuinka ne voidaan tyydyttää. Seuraavalla valtuustokaudella olisi esimerkiksi hyvä perustaa ns. mobiiliyksikkö, jolla olisi myös mahdollisuus lääkinnälliseen hoitoon. Sitä kautta saataisiin lisätukea omaishoitajille.

Vaalityötä

Värit ovat vaaliviestini jo kolmannen kerran. Niillä haluan kertoa, että ketään ihmistä ei voi luokitella yksioikeisesti, vaan meissä jokaisessa on erilaisia sävyjä.

Ikäväkseni olen havainnut, että vaalit poikivat myös ikäviä asioita. Vaalimainosten tuhoaminen on niistä ikävimpiä. Marjatta Savilahti kertoi minulle olevansa vakavasti tavoittelemassa valtuuston paikkaa. Hän on myös levittänyt mainoksiaan tien varteen. Nyt joku on katsonut asiakseen tuhota hänen vaivalla rakentamansa ja paikalle tuomansa mainokset. Miksi ihmeessä? Marjatta Savilahti on ystävällinen ja huomaavainen. Hänellä on tahtoa hyvään, mutta joku on silti katsonut oikeudekseen mielipahan aiheuttamisen. Ikävää.

Kalliita ja perusteettomia lupauksia

Kuntavaalien viimeiset päivät tuovat ehdokkaista esille mitä hienompia ominaaisuuksia. Mutta samalla ajatettelun logiikka tai kustannusvaikutukset unohtuvat. Valtuustolle jätetyssä ponnessa esitetään terveyskeskuksen rakentamisen siirtämistä. Asiaa perustellaan kauniisti mm. sillä, että haittaa liikenteelle ei syntyisi, kun vanhaa kiinteistöä ei korjattaisi ja sitä ei laajennettaisi. Samassa lauseessa tosin esitellään nykyisen purkamista ja uusien talojen rakentemista, jotka eivät siis toisi ponnen kannattajien mielestä yhtään melua tai liikenteellistä haittaa.

Kun kunnan peruspalveluissa kouluissa, päiväkodeissa ja terveysasemalla on ongelmia niin ratkaisuksi esitetään kaikkien korjaamisesta sekä uutta kulttuuritaloa. Toivon mukaan vastuullisuus asiassa nousee ja kuntalaiset valitsisivat realistisen vaihtoehdon. Ainakin tässä taloustilanteessa meillä ole varaa rakentaa kulttuuritaloa. Kannattaa muistaa, että liikuntapaikkojen käyttäjät maksavat itse kustannukset. Kulttuuriharrastajat vyöryttävät menot yhteiskunnalle.

Gunvor Westren-Doll kirjoittaa omiaan

On ikävä lukea Kirkkonummen Sanomista (18.10.2012) totuuden uudelleen muokkaus. Gunvor Westren-Doll sekoittaa valitettavasti asiat toisiinsa ja vääristelee ne joko tahallaan tai tahattomasti. Haluan sen vuoksi oikaista hänen kirjoituksensa toteamalla, että valtuustossa toin esille yhtenäisen perusturvalautakunnan merkityksen hyvälle ikäihmisten hoidolle. Hoitoketjua rapauttaisi budjettivarojen ja toimivallan rikkominen ikäihmisten jaostolle, kuten oli esitetty. Toin esille, että perusturvalautakunnan yksi johtotähti on ikäihmisten palvelujen kehittäminen ja että he ovat ainoa ikäryhmä lautakunnassa, jolla on oma tulosalue.

Veikko Vanhamäen kanssa olimme taajaan keskustelleet asiasta ja olin myös häntä kehottanut esittämään oman mielipiteensä valtuustossa. Kannustin häntä tekemään esityksen jaoston jatkamisesta. Tuskinpa hän enää valtuustossa pettyi minun mielipiteeseeni. Pettyminen lienee toimittajan tulkinta asiasta, josta hänellä on liian vähän informaatiota.

Toin valtuustossa myös esille, että näiden neljän vuoden aikana perusturva on hyvässä yhteistyössä tehnyt mittavia uudistuksia, jotka näkyvät kunnan taloudessa ja ikäihmisten palveluiden parantumisessa. Toki kaikkea ei olla saatu korjattua ja edelleen on töitä. Isona käytännön asiana on mm. Ikäihmisten palvelustratgian päivittäminen. Lautakunta hioi sitä yhdessä ikäihmisten jaoston kanssa ja sitä työtä tehtiin kokoomuslaisen kunnanhallituksen johdon tuella. Onkin täyttä puppua väittää, ettei Kokoomus olisi edistänyt ikäihmisten asioita näinä neljänä vuotena.

Haluan sanoa, että puhuessani ikäkausittain tuotetuista palveluista puhuin koko kunnan organisaation muttamisesta Hämeenlinnan tapaiseksi elinkaarimallia toteuttavaksi palveluorganisaatioksi. Gunvor Westren-Doll ei ilmeisesti kuunnellut enää tässä vaiheessa riittävän tarkoin puhettani väittäessään minun esittävän tarvittaessa lapsille omaa lautakuntaa.

Kokoomuksesta puhuttaessa kerroin, että me olemme suuri ryhmä ja että pienten puolueiden huoli demokratian kaventumisesta koskettaa myös meitä. Siinä vaiheessa en puhunut mitään vallankäytöstä eikä asia ollut kytköksissä ikäihmisten palveluihin. Kyse oli siitä, että myös kokoomuslaisilta katoaa vaikuttamisen paikkoja samassa suhteessa kuten muilta ryhmiltä.

Toivonkin, että Gunvor Westren-Doll voisi seuraavalla kerralla kuunnella loppuun saakka sekä kysyä mikä on jäänyt epäselväksi ja ettei hänellä olisi tarvetta lyödä perusteettomasti valtuutettuja heidän tehdessään omaa työtään kuntalaisten mielipiteiden edustajina.

Syrjäytymisen ehkäisy jäänyt sivuun keskustelusta

Kuntavaaleissa puhutaan nyt paljosta muusta, kuin itse asioista. Keskustelua käydään menettelyistä ja vallasta, sisältöasioiden jäädessä sivummalle. Maan hiljaiset eivät saa ääntään kuuluviin, kun kovaääniset nostavat esille omia asioitaan.

Yksi sivustakatsojien ryhmä ovat pitkäaikaistyöttömät. Kirkkonummella heitä on vuoden 2011 Kelan peruspäivärajaa saaneiden tilaston mukaan 274 henkilöä. Iältään suurin osa heistä oli yli 40 vuotiaita (143 henkilöä). Kyse on siis ihmisistä, jotka ovat parhaassa mahdollisessa työiässä. Kyse on inhimmillisyydestä ja elämisen tasa-arvosta. Mutta kuntapäättäjälle kyse on myös rahasta.

Laki nimittäin määrää, että pitkäaikaistyöttämän peruspäivärahasta kunta maksaa oman osuuden ja viime vuonna se oli Kirkk0nummella liki 600 000 euroa. Maksua voidaan pienentää osoittamalla työttämälle työllistymiseen tähtääviä toimenpiteitä. Vasemmistoliitto on kiinnittänyt asiaan vakavan huomionsa jo pari vuotta sitten. Mutta heidän äänensä on jäänyt sen jälkeen kaikumaan tyhjille saleille.

Itse olen ollut mukana päättämässä Kirkkonummen omasta työllistämisprojektista niin aikuisille kuin nuorille. Toimet ovat osoittautuneet olevan vielä riittämättömiä. Nyt tarvitaan uusia ideoita ja ajatuksia, kuinka kunta voisi paremmin kantaa oman vastuunsa tai oikeasti sanottuna: kuinka me voisimme auttaa pitkäaikaistyöttömät omille jaloilleen. Itse en ole alan vahvin osaaja, mutta hyviä ideoita osaan viedä eteenpäin yhdessä muiden kanssa.


Arkisto

Mainokset